O mnie...

Jestem prawnikiem – naukowcem i praktykiem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych oraz prawnych aspektach prowadzenia polityki rozwoju. Prawo jest dla mnie instrumentem – narzędziem  zaspokajania interesów, wynikających z rozmaitych wartości, potrzeb czy celów. W ten sposób postrzegam także system zamówień publicznych oraz inne obszary ekonomicznej aktywności państwa i powiązanych z nim podmiotów – jako pole realizacji różnych celów gospodarczych, społecznych czy ekologicznych.

Jeśli taka perspektywa wydaje Ci się interesująca, serdecznie zapraszam do kontaktu, wymiany poglądów, czy zapoznania się z informacjami i materiałami publikowanymi na tej stronie.

Nauka

Naukowo jestem związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie po ukończeniu studiów prawniczych rozpocząłem działalność naukową.

Stopień naukowy doktora uzyskałem na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, którą obroniłem z wyróżnieniem na WPiA UAM. Praca ta podsumowuje moje dotychczasowe badania, a zarazem wyraża podstawowe założenia dla dalszej pracy naukowej nad problematyką wykorzystywania systemu zamówień publicznych dla osiągania strategicznych celów polityki rozwoju.
W 2021 r., moja rozprawa doktorska została nagrodzona drugim miejscem w konkursie na najlepsze prace z zakresu prawa gospodarczego, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Badania prowadziłem zarówno w Polsce jak i za granicą – w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town, a także w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu.

Oprócz prawa zamówień publicznych moje zainteresowania naukowe obejmują również prawne aspekty prowadzenia polityki rozwoju, przede wszystkim w zakresie realizacji strategicznych celów w obszarze elektromobilności i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ponadto staram się rozwijać moją pierwszą naukową pasję, tj. badanie dorobku lwowskiej jurysprudencji – prawników związanych z  Wydziałem Prawa lwowskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza.

Praktyka

Bliska jest mi myśl wyrażona w stwierdzeniu, że prawnicza „teoria bez praktyki jest jałowa, a praktyka bez teorii bezwartościowa”. Dlatego równolegle do aktywności naukowej rozwijam działalność zawodową.

Doradzam zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na wszystkich etapach procesu zakupowego, a także reprezentuję ich interesy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ze względu na zainteresowania naukowe jako szczególnie rozwijające postrzegam doświadczenie w zakresie tworzenia unikatowych modeli i procedur zakupowych, które miałem okazję zdobywać współpracując z zamawiającymi o wiodącej pozycji oraz znaczeniu w systemie zamówień publicznych w Polsce.

Ponadto, za szczególnie cenne i inspirujące uważam doświadczenie zdobywane przy realizacji przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu, obejmujące m.in. inwestycje w obszarze energetyki, w sektorze pocztowym czy ifrastrukturalnym – WIĘCEJ.

Wybrane publikacje

Z zakresu dogmatyki prawa:
Z zakresu historii prawa:

Dydaktyka

W ostatnich latach zdobyłem bogate doświadczenie dydaktyczne, obejmujące kilkaset godzin zajęć prowadzonych na WPiA UAM oraz na Europa-Universität Viadrina z takich przedmiotów jak:
  • Zamówienia publiczne,
  • Fundusze strukturalne UE,
  • Polityka regionalna UE,
  • Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji,
  • Prawo publiczne w zarządzaniu, a także
  • Polskie prawo administracyjne.
Uważam, że naczelnym celem dydaktyki z zakresu prawoznawstwa jest przekazywanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej. Dlatego za szczególny przywilej uważam możliwość sprawowania opieki nad reprezentacją UAM w turnieju moot court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” – kilkumiesięczna współpraca ze znakomitym zespołem przyniosła znakomite rezultaty, a drużyna WPiA UAM zdobyła I miejsce :)